Påskehilsen

Tidligere sendt ut til medlemmer:

Hei, her kommer litt informasjon fra styret, i forbindelse med den spesielle situasjonen som har oppstått, og hvordan vi i padleklubben forholder oss til den.

Naust og utstyr
• Vi innstiller utleie av fellesutstyr helt inntil videre.
• Det er fortsatt anledning til å hente ut private kajakker fra klubbnaustet. Det er da viktig med smittevernsutstyr som hansker, som du bruker fra og med at du låser deg inn. Dette må du sørge for selv. Følg også anbefalingene fra helsemyndighetene om å holde avstand til andre og ha god hygiene.
• For å minimalisere trafikken i klubbnaustet, tenk gjennom om du alternativt kan oppbevare kajakken og utstyret i privat regi.

Årsmøte
Det kan være mulig å gjennomføre årsmøtet elektronisk hvis dette drar veldig ut i langdrag, men styret har besluttet å vente med årsmøte til det er gjennomførbart på fysisk hvis, hvis det går. 
Dette grunnet at vi allerede har hatt tekniske problemer med gjennomføring av elektroniske styremøter.

Aktiviteter
Det er åpnet opp for organisert aktivitet innen idretten igjen, forutsatt at Helsedirektoratets smittevernråd etterfølges. (jfr veileder her)

Dersom vi avholder aktiviteter kommer vi til å være strenge med påmelding, slik at vi blir maks fem stykker hver gang. Det blir heller ikke øving på kameratredning eller slikt som innebærer nærmere avstand enn to meter. Se for øvrig Padleforbundets padlevettregler HER.

Vi har for lenge siden satt opp at onsdagspadlingene starter like etter påske, dette vil vi se an. Det kan fort være at vi utsetter dette. Strandrydding er satt på vent, og blir neppe på den oppsatte onsdagen.

10 på skjæret
Erfaringsmessig er påsken sesongoppstart for mange, hvis det blir fint vær. 10 på skjæret er fortsatt åpent, men vi gjør oppmerksom på at skjær-ansvarlig har påskeferie fra nå av, så man kan ikke forvente umiddelbar respons når man melder seg på.
- Vet du at du tenker å bli med, og kanskje begynner i påsken, så kan det altså være lurt å melde seg på litt i forkant, så har du tilgang på kartet og det som trengs før du skal av gårde.
(Info og påmeldingslink HER.)

– Det er sunt å være på havet
Justis- og beredskapsminister Monica Mæland sa 1. april følgende:
"La meg være tydelig: Så lenge du er frisk, er det bra å være på fjorden. Og Redningsselskapet, som gjør en fantastisk jobb, er klare til å bistå."

Hun påpekte samtidig at det er viktig å ta nødvendige forholdsregler, da også redningstjenesten blir rammet av sykdom og smitte. Vi peker derfor spesielt på punkt sju i koronavettreglene fra Padleforbundet:
"Ikke sett deg selv eller andre i en situasjon hvor dere trenger hjelp fra helse- eller beredskapsressurser på kajakkturen eller treningen."

Husk altså på å sjekke værmelding, tenk på hvor du padler hen, konsekvenser, padle sammen med noen, ha med sikkerhetsutstyret. – Altså det du vanligvis også gjør, men legg gjerne inn litt ekstra sikkerhetsbuffer i disse tider, oppfordrer vi.

Foreningen for norske friluftsorganisasjoner har også laget koronavettregler, disse finner du HER.


Vi ønsker alle ei god, virusfri padlepåske.


Styret

Ingen kommentarer: