Sånn gikk det med fjoråret!


Årsmelding Vesterålen Padleklubb for 2018

En av strandryddingene på Risøya, som vi har adoptert.

Det har vært et nokså aktivt år også i 2018. Folk har støttet velvillig opp selv om det ikke har vært like stor deltakelse på alle turer, og det har fungert greit for styret å få gjennomført det meste etter planen.

Medlemstallet har stabilisert seg høyere enn for få år siden. Det var 85 betalende medlemmer i år, akkurat det samme som 2017 (71 i 2016). Vi har også medlemmer utenfor Vesterålen, blant annet i Ofoten, Harstad og sørpå.

Styre (fra årsmøtet):
Leder - Marian Leonhardsen (valgt for ett år)
Nestleder - Wenche Edvardsen (valgt for to år)
Styremedlem/kasserer - Gunn Mary Hanssen (ett år til)
Styremedlem - Tom P. Holdø (ett år til)
Fast møtende 1. vara - Stig Jørgensen (valgt for ett år)
Fast møtende 2. vara - Geir Are Pedersen (valgt for ett år)
Valgkomite: Stein-Evert Pettersen, Trude Lind og Fredrik Ness.

Styrearbeid:
Reparasjonskurs med Eilif.
Styret møtes for styremøter ved behov, men en del saker avgjør vi etter behov fortløpende pr. telefon, Facebook eller epost. Aktiviteter har blitt til etter ønsker og behov utover året, etter hva folk har hatt tid og lyst til å ta på seg.
Styrearbeidet har fungert bra i år, og begge vara har møtt når de har hatt anledning og bidratt med nye øyne på ting og innspill.

Bidrags-ytere foruten styreverv:
Komité for padledagen; Chipo Tendeland, Fredrik Ness og styret, og alle som var med og dro lasset på selve dagen.
Hjelper basseng: Tore Bjørkmo
– Og en rekke andre små og store bidrag!

Vinterpadling intro, Fred mellom isflakene. 
Sponsorer og annen støtte:
Rabattavtaler: Corner Sport og Teuquila
Norlaks: 10 kg laks
En lang rekke sponsorer av premier til Padledagen, inkl. gavekort fra Tequila og Corner Sport.

Grasrotandelen:
Det har variert litt hvor mye vi har fått inn, men 2018 ble et relativt bra år, med totalt 1920 kroner. (Mot tidligere 2013 - 209,50, 2014 - 295,50, 2015 - 288,50, 2016 - 1943, 2017 - 790)

Informasjonsflyt:
Vi har opprettholdt nettsiden vår www.vpknorge.blogspot.com. Men vi ser at den ikke brukes like mye som før, og har derfor gått mer over til Facebook og epost. Men vi oppdaterer med det viktigste ennå, og legger artikler her.

Vårpussen ble mest rundt bålpanna hos Wenche.
Vi har en egen Facebook-gruppe der medlemmer og andre kan avtale turer, dele padletips og så videre. Turer og aktiviteter i regi av klubben oppretter vi hendelser for, promoterer dem, med link til turinformasjon og padlevettregler som ligger på hjemmesiden.

Gruppen hadde ved årsskiftet 812 medlemmer, mens 270 (mot 212 i fjor) følger siden. Vi blir fulgt på mange kanter av landet – men også av mange i området, som pr. i dag ikke er medlem.

Vi har også i år både fått på trykk pressemeldinger i media, og fått dekket arrangementer ved at journalister har dukket opp eller tatt kontakt.

Vinterpadling er ikke å forakte.
Klubbnaust
Det var 14 betalende som leier plass i naustet (12 i 2017), i tillegg til at 9 plasser er i bruk av klubben selv. Totalt var altså 23 av 28 plasser opptatt.
Naustet blir jevnlig sett til, og det meste ser ellers bra ut. Dette året skiftet vi også kode på låsen, men alle betalte naustleia selv om noen var i seneste laget.
Det er kjøpt inn stativer til kajakkene som henger på vegg, og ordnet skikkelig lukking også på port nummer to. Så snart vær og forhold ligger til rette samt at folk har anledning, prøves det på dugnad. Male tak, skru opp oppheng på vegg, lage system osv.

To nye skjær på denne turen, her i Olderfjord.
Materiell
To racer plastkajakker for barn/unge
2 havkajakker for barn/unge
3 havkajakker for voksne
1 elvekajakk
3 grønlandsårer
3 padlevester
6 tørrdrakter
Våtdrakter
Div. Clogs og padlesko
Lamineringsmaskin
Førstehjelpsmaske
Taueline

Samarbeid med andre
Vi har et godt samarbeid med de andre klubbene i regionen, med flere besøk oss imellom og samarbeid om arrangementer.
Vi var medarrangør i Vinterpadletreffet også i 2018, da det ble holdt på Offersøy i Lødingen kommune.
På tur sammen med kystlag og turlag, i Øksnes. Reinøya.
Sørgelig dårlig oppmøte fra andre klubber på padlehelgen/Børøyaracet, men de har i hvert fall vært invitert.
Vi har i 2018 for andre gang også lagt to torsdagspadlinger sammen med Vesterålen turlag. Den ene ble avlyst på grunn av været, mens den andre også var et samarbeid med kystlaget i Øksnes, og var en suksess.
Vi  er med på å arrangere Vinterpadletreffet i 2019 også, denne gang ved Saltstraumen.

Bassengtreninger
Bedre oppslutning enn året før, men fortsatt plass til flere. Mange barn og unge som møtte, det var positivt.

Redningsøvelser
Vi prøver å få inn redningsøvelser på vanlige turer, og enkelte ganger vi øver spesielt på det. Det har vært gjort i varierende grad gjennom sesongen, en sikkerhetsworkshop på våren fikk med seks deltakere.

Vinnerne i dameklassen på Børøya Rundt.
Konkurransepadling
Chipo Tendeland og Fredrik Ness har deltatt på ASKR og Børøyaracet der de vant i hver sin enkling. Fredrik deltok også på konkurranse i Sverige. Begge har deltatt på motbakke-cup, og Chipo har deltatt på Polarcup i klatring på Stokmarknes, der hun også representerte padleklubben.

Kurs
Fire medlemmer deltok på grunnkurs, der tre deltok for å friske opp, og en som assistent som del av opplæring frem mot aktivitetslederkurs.
En person i klubben har gått turlederkurs og bestått. En aktivitetsleder har fylt på turlederkompetansen gjennom deltakelse på aktivitetsledersamling, samt kurs i hjertestarter/hjerte-/lungeredning (Røde Kors), søk og redning barmark (Røde Kors), og turlederkurs gjennom DNT.

10 på skjæret-sesongen er i gang, seks på tur denne vinterdagen.
Representasjon
Vi har ett medlem i Vinterpadletreffstyret som har deltatt på de fleste styremøter.

Ti på skjæret - rekordår
Vi har et sporfritt system der man dokumenterer postene med bilde fra turmålet. Samtidig har vi utvidet antall poster, og prøvd å spre dem ut over hele Vesterålen.
I år meldte 30 deltakere seg på (20 i 2017, 17 i 2016 og 14 i 2015), og har padlet inntil 33 poster hver (25 var maks i fjor). Totalt 168 turer, langt mer enn de rundt 100 det har vært de to siste årene.
Det har vært varierende deltakelse på utleggingen av bilder fra turene, men særlig de ferskeste i klubben har satt pris på tilbudet. Artigst er det at vi i år har hatt hele ni påmeldte og seks deltakere under 16 år, alle sistnevnte får deltakerpremie fra klubben.

Tungt lastet med søppel fra Risøya.
Kafétreff
Vi har i år hatt et par uformelle kafétreff, noe som har vært veldig trivelig. Ett utvidet vi med bilder og pizza, noe som fristet flere.

Strandrydding
Det ble mer strandrydding i klubbens regi i 2018 enn året før.
Vi inngikk adopsjonsavtale for Risøya, og forpliktet oss til tre ryddinger i året som minimum. God omtale i media på dette. En av ryddingene vi hadde planlagt måtte imidlertid avlyses pga. værforholdene, det ble derfor gjennomført to. Dette ga for øvrig fem tusen kroner i klubbkassen.

Utstyr
Vi har i år kjøpt inn en taueline til bruk på klubbturer og kurs.

HMS
Arbeidet med å gå gjennom HMS-dokumentene og få lagt ut på hjemmesiden er i gang, og fortsetter fortløpende. Styret ble satt inn i arbeidet.


Vinterpadletreffet 2018, på Offersøy i Lødingen.
AKTIVITETER 2018

Årsmøte
Torsdag 8. februar. Foredrag v/Jann Engstad og salg med rabatt på guideboka hans. Vanlige årsmøtesaker, trekning av 10 på skjæret. Litt dårlig oppmøte av medlemmer.

Vinterpadling intro
Tre deltakere, i nydelig vinterpadlevær på Holmstad.

Vinterpadletreff
9.-11. mars på Offersøy, vi var med og arrangerte det i år også. Tre fra oss deltok, alle i staben. Et flott tilbud til medlemmer i Vesterålen og ellers i nord.

Felles vårpuss
Onsdag 11. april i garasjen hos Wenche, sju deltakere rundt bålpannen.

Tipp topp på havheng - 8 stykker på tur, alle med hengekøye.
Søndagstur Holdøya
Søndag 15. april, seks deltakere i flott vintervær. En av årets nye 10 på skjæret-poster.

Strandrydding på Risøya
Torsdag 26. april, årets første strandrydding på Risøya. Fem deltakere samlet 70 kilo søppel som ble levert til Reno Vest.

Havheng i vestbygda
Åtte deltakere ble med på havheng i år, dobbelt så mange som i fjor. Hengekøyeprosenten gikk opp fra 50% til 100%. Været gjorde at vi ikke kunne padle til Vestre Oksøy slik planen var, men Hallvardøya ble etter hvert til en fin erstatning. En trivelig tur, der noen fikk prøve å overnatte ute i hengekøye for første gang.

Torsdagspadlinger
Torsdager var den generelle padledagen i klubben i år også, og vi fortsatte opplegget fra året før. Grunnet helligdager ble noen likevel på onsdag, noe som ikke virket å slå helt an. Arrangementer ble i hovedsak lagt til torsdagene, siden det er disse vi har «satt av» til padling. Turene har gått både fra klubbnaustet og andre steder.

Grunnkurs og oppfrisking
Pause under teknikk-torsdag. 10 på skjæret-post ble det også.
I år arrangerte vi grunnkurs for voksne i klubben, med mulighet for de som har grunnkurset fra før til å bli med for å friske opp. Været satte seg på bakbeina, og vi fikk gjennomført fire ettermiddager til slutt.

Fremdriftsteknikk
24. mai var det fokus på fremdriftsteknikk. Chipo demonstrerte og forklarte på padlemaskin først, før vi kjørte til klubbnaustet og satte ut. Derfra padlet vi en tur, mens vi øvet på det vi hadde lært underveis. Flott og lærerik ettermiddag. 15 deltakere på land, hvorav ti ble med på havet.

Efjord
Turen til Efjord 25. mai ble avlyst grunnet dårlig værmelding.

Vi tar vår åre fatt, kystlaget ror mens vi padler.
Redningsselskapet følger med i bakgrunnen, på Rescue-runner.
Vi tar vår åre fatt
Torsdag 31. mai padlet vi fra kystlagsnaustene på Sommarøy i Øksnes, sammen med Vesterålen turlag og Øksnes kystlag. En veldig trivelig ettermiddagsstund på Reinøya, Redningsselskapet stilte med vannskuteren som sikkerhet underveis. Seks padlet, noen rodde, og noen fikk være sammen med oss selv om de brukte påhengsmotor. Totalt 14 deltakere.

Vårtur HPK Store Molla
1 deltaker fra Vesterålen deltok på Harstad padleklubb sin vårtur, fra Digermulen til Store Molla. Kjempefin tur der vi også var innom både Lille Molla og Pundslettrenna.

Arctic Womens Playground
Oppfrisknings-torsdag på Sortlandsundet.
Tre damer fra klubben deltok på Sommarøya i 2018.

Oppfriskingstur
Torsdagspadling med oppfrisking av blant annet støttetak. Fire deltakere padlet fra Sortlandbrua tur retur Kringelskjæret. Fin tur tross litt motvind til tider.

Sikkerhetsworkshop
Seks deltakere frisket opp ulike redningsvarianter, og handlet en case med turleder som plutselig fikk «illebefinnende». Alle fikk øvd på noe de selv følte behov for, ut fra eget nivå.

Sosialt på padledagen, under tak denne gang. Like koselig.
Padlehelg og Børøyarace
Tradisjonen tro ble det Børøyarace og padlehelg i 2018 også, denne gang lørdag 15. og søndag 16. september. Fire deltok i herreklassen og to i dameklassen, i tillegg var det en turklasse med seks deltakere. På ettermiddagen møttes vi for sosialt i telt (grunnet regn) med bålpanner og grilling på Myran, med trekkspill, laks, sjokoladekake, trekninger og annen kos og skøy. Søndag padlet seks stykker tur fra Vik til Skjervøyan.

Surf’n’fun
Ett medlem deltok på Surf’n’fun som Lofoten Kajakklubb arrangerte på Delp 28.-30. september. Flott straumpadling og surfing, sosialt, trivelig og uhøytidelig treff med god sikkerhet og mye lek på havet.

Torsdagspadling fra klubbnaustet, nye fjes for klubben - og gamle på besøk.
Høsttur
Høsttur til Guvåghytta ble uten overnatting, padling fra Guvåg inn Hellfjorden. Fem medlemmer hadde en kjempefin tur.

Strandrydding
Strandrydding i august ble avlyst grunnet sykdom og vær, men vi fikk gjennomført strandrydding søndag 28. oktober selv om det var rukket å bli frost. Seks medlemmer deltok og vi fikk tatt det aller meste på den delen av øya vi ikke rakk i vår.

Vinterpadling intro
Tre medlemmer padlet fra Hennes til Vedøya en fin vinterdag søndag 9. desember. Ypperlig vær der flere lærte noe både om is, mat i frost, utstyr og bekledning.

Bildekveld Øksnes
Totalt ble vi ti stykker på bildekveld i Øksnes, som var åpen for alle og ble veldig trivelig. Her kom både noen som ikke padler selv, noen ferske som vurderer å bli med i klubben og er i startgropa på padling, samt noen som allerede er medlem og ville se bilder og ha det sosialt. Absolutt vellykket.

Ingen kommentarer: