Året 2019 i padleklubben

Årsmelding Vesterålen Padleklubb for 2019

Det har vært et nokså aktivt år også i 2019. Folk har støttet velvillig opp selv om det ikke har vært like stor deltakelse på alle turer, og det har fungert greit for styret å få gjennomført det meste etter planen.

Årsmøtekake 2019
Medlemstallet har økt ytterligere, til 96 betalende medlemmer i år. Vi hadde i 2017 og 2018 85 betalende medlemmer, som var økning fra 71 i 2016. Vi har fortsatt også medlemmer som bor fast utenfor Vesterålen, blant annet i Ofoten, Harstad og sørpå.

Styre (fra årsmøtet):
Leder - Marian Leonhardsen (valgt for ett år)
Nestleder - Wenche Edvardsen (ett år til)
Styremedlem/kasserer - Fred Frivåg (valgt for to år)
Styremedlem - Tom P. Holdø (valgt for to år)
Fast møtende 1. vara - Stig Jørgensen (valgt for ett år)
Fast møtende 2. vara - Geir Are Pedersen (valgt for ett år)
Valgkomite: Stein-Evert Pettersen, Trude Lind og Fredrik Ness.

Loddsalg på torget, det store padlelotteriet.
Bidrags-ytere foruten styreverv:
Mange har bidratt med ulike ting i år også.  Thommas Hagan sitt badevakt-bidrag var avgjørende for bassengtilbudet, og Martin Kristiansen har trådt til og sørget for at det ble gjennomført både teknikkurs og introkurs. Fredrik Ness og Chipo Tendeland bidro som vanlig på padleteknikk-kursing.

Styrearbeid:
Styret møtes for styremøter ved behov. Styrearbeidet har i hovedsak fungert bra i år men det har til tider vært vanskelig å finne tid til fysiske styremøter. Da løser vi ting elektronisk eller per telefon. Begge vara har også i år møtt når de har hatt anledning. Aktiviteter har blitt til etter ønsker og behov utover året, etter hva folk har hatt tid og lyst til å ta på seg. Det har vært fem fysiske styremøter i perioden.

Medlemsundersøkelse
På høsten gjennomførte vi en medlemsundersøkelse. Det var ingen store overraskelser der, det ser i hovedsak ut for at medlemmene ønsker at klubben fortsetter i samme retning. Vi tar med oss gode innspill videre i arbeidet. 

Årsmøtekake 2019
Sponsorer og annen støtte:
Rabattavtaler: Corner Sport og Teuquila
Sponsormidler: Holmøy Maritime (10 000 kroner), Statsskog (5000 kroner)
Kulturmidler: Øksnes kommune (1000 kroner)
Premier lotteri: Redningsselskapet

Grasrotandelen:
Det har variert litt hvor mye vi har fått inn, men 2019 ble et relativt bra år, med totalt 1522 kroner. (Mot tidligere 2013 - 209,50, 2014 - 295,50, 2015 - 288,50, 2016 - 1943, 2017 - 790, 2018 - 1920. Obs, utbetalingene skjer ikke ved årsskiftet.)

Informasjonsflyt:
Vi har opprettholdt nettsiden vår www.vpknorge.blogspot.com, men ser at den ikke brukes like mye som før, og har gått mer over til Facebook og epost. Men vi oppdaterer med det viktigste ennå, og legger artikler her.

Vi har en egen Facebook-gruppe der medlemmer og andre kan avtale turer, dele padletips og så videre. Egen gruppe for de som vil dele bildene fra 10 på skjæret.
Turer og aktiviteter i regi av klubben oppretter vi hendelser for, sender ut på epost, med link til turinformasjon og padlevettregler som ligger på hjemmesiden.

Gruppen hadde ved årsskiftet 764 medlemmer (mot 812 i fjor), mens 316 (270 i fjor, 212 året før) følger siden. Vi blir fulgt på mange kanter av landet – men også av mange i området, som pr. i dag ikke er medlem.

Vi har også i år både fått på trykk pressemeldinger i media, og fått dekket arrangementer ved at journalister har dukket opp eller tatt kontakt.

Klubbnaust
Det var 13 betalende som leier plass i naustet (14 i 2018, 12 i 2017), i tillegg til at 12 plasser disponeres av klubben selv. Totalt var altså (25 av 28 i 2018) plasser opptatt.
Naustet blir jevnlig sett til. Stativer for oppheng av kajakk på den ene ytterveggen er montert, og det er ordnet med oppheng av klubbens tørrdrakter, vester og spruttrekk. Ambisjonen om dugnad for å få malt tak og skifte av vindskibord gikk ikke som planlagt, og det satses på at det blir gjort i 2020.

Endelig klubbstæsj! Capsene er populære.
Materiell
2 racer plastkajakker for barn/unge
1 dobling havkajakk
3 havkajakker for barn/unge
4 havkajakker for voksne
1 elvekajakk
3 grønlandsårer
3 euroårer
7 padlevester
6 tørrdrakter
Våtdrakter
Div. Clogs og padlesko
Lamineringsmaskin
Førstehjelpsmaske
Taueline
Kajakkhenger
Helsport Varanger Dome 8–10 m/innertelt

Samarbeid med andre
Vinterpadletreffet 2019
Vesterålen Padleklubb har et godt samarbeid med de andre klubbene i regionen, med flere besøk oss imellom og samarbeid om arrangementer. Klubbene i nord har felles ledergruppe på Facebook der lederne deler erfaringer og koordinerer klubbene imellom, et positivt bidrag til samarbeid i regionen, som fungerer året rundt i motsetning til regionmøtene.

Vi var medarrangør i Vinterpadletreffet også i 2019, da det ble holdt på ved Saltstraumen. Vi søkte om Vinterpadletreffet for 2020, med lokalitet kysthotellet på Børøya. Denne så vi oss nødt til å trekke i september, da det var gått rundt fem måneder uten at VPT hadde hatt styremøte og behandlet søknaden.

Vi har i 2019 for tredje gang også lagt to torsdagspadlinger sammen med Vesterålen turlag. Den ene ble avlyst på grunn av været, mens den andre også var et samarbeid med kystlaget i Øksnes. Kun en padler deltok, men kystlaget var flere i år og flere båter.
Vi markedsfører også Arctic Sea Kayak Race gjennom klubben, selv om de er egen organisasjon, da vi anser det et flott, lokalt (med internasjonal deltakelse) arrangement vi ønsker å støtte opp om. Vi får rabatt.
Kajakkplattform (Foto Fred Frivåg)

Vi har vært i kontakt med havnevesen både i Sortland og Hadsel, og det er kommet kajakkplattformer både på Sortland, Stokmarknes og Melbu. Vi er spesielt imponert over Hadsel, der de ble kjøpt inn på rekordtid!

Bassengtreninger
Bedre oppslutning enn året før, men fortsatt plass til flere. Mange barn og unge som møtte, det var positivt. Ikke så mange ganger, men god deltakelse og flere fikk til rulla for første gang.

Øving på egenredning gikk som smurt!
Redningsøvelser
Vi prøver å få inn redningsøvelser på vanlige turer, og enkelte ganger øver vi spesielt på det. Det har vært gjort i varierende grad gjennom sesongen. Flere oppfriskninger på våren, blant annet.

Konkurransepadling
Chipo Tendeland og Fredrik Ness har deltatt på ASKR. Fredrik deltok også på konkurranse i Sverige.

Kurs
Åtte nye medlemmer deltok på grunnkurs, i tillegg var tre medlemmer med som assistenter for å friske opp. I høst var det også introkurs som følge av lotteriet. Vi gjennomførte også teknikkurs som ble fullt med åtte deltakere, i tillegg deltok to medlemmer som assistenter den ene dagen.
En aktivitetsleder har fylt på førstehjelpskompetansen med kurs gjennom Røde Kors.

Representasjon
Vi har ett medlem i Vinterpadletreffstyret som har deltatt på de fleste styremøter, både denne og nestleder i klubben deltok på møte i Svolvær i november.
Klubbleder deltok på medlemskveld i Harstad padleklubb, der det ble orientert om en padleulykke med heldig utfall, og gått gjennom/oppdatert klubbens HMS-plan, som vi har sett til da vår ble laget.

Ti på skjæret - rekordår
En av årets nye poster i 10 på skjæret - Hjellsandøya.
Vi har et sporfritt system der man dokumenterer postene med bilde fra turmålet. Samtidig har vi utvidet antall poster, og prøvd å spre dem ut over hele Vesterålen.
I år meldte 28 deltakere seg på (30 i 2018, 20 i 2017, 17 i 2016 og 14 i 2015), hvorav tre under 16 år.

For første gang har noen faktisk samlet alle postene, attpåtil det året vi hadde totalt 50 stykker – og attpåtil var det to stykker som samlet alle. Totalt 279 registrerte poster samlet.
Særlig de ferskeste i klubben har satt pris på tilbudet i år også. Vi er særlig imponert over deltakelsen fra et par av de unge, som har satt ny rekord i antall poster samlet. Det er første gang vi deler ut maks antall lodd i barneklassen.

Strandrydding
Vi har adopsjonsavtale for Risøya, og forpliktet oss til tre ryddinger i året som minimum. Vi ser imidlertid at frost vår og høst, samt hensyn til fuglene i hekkeperioden gjør at to ganger nok er det mest hensiktsmessige i praksis. På disse klarer vi å rydde hele øya, og det viser seg å ikke være veldig mye nytt som kommer i land heller.

Sporløs ferdsel
Vi har hatt økt fokus på sporløs ferdsel i år. Begge grunnkursene har fått i oppgave å lage sporløst bål under det de har lært om friluftsliv. Vi har også innført en sporløs-post i 10 på skjæret.

Utstyr
Første testtur med den innkjøpte doblingen.
Vi har i år kjøpt inn en henger for å frakte kajakker, en hav-/rullekajakk for store personer, flere årer/trekk/vester til havkajakkene, en dobling havkajakk og en Boreal baffin P1 til. Det tror vi vil gi oss nye og bedre muligheter for kurs, familiedager, fellesturer og andre klubbarrangementer.
Vi har også kjøpt et stort telt som med innertelt kan brukes som vanlig telt til overnatting for flere på klubbturer, og uten er fint som samlingstelt for eksempel ved workshops i ruskevær.

HMS
Arbeidet med HMS fortsetter, det har ikke vært store endringer på området i år. God informasjon før aktiviteter, kurs, tema og workshops er viktige bidrag til den praktiske gjennomføringen.


Aktiviteter 2019

Onsdagspadlinger
I år byttet vi til onsdager som den generelle padledagen i klubben, og vi fortsatte ellers opplegget fra året før. Turene har gått både fra klubbnaustet og andre steder, ofte med en 10 på skjæret-post som mål.

Årsmøte
Torsdag 8. februar. Foredrag v/Lars Oven Pettersen. Vanlige årsmøtesaker, trekning av 10 på skjæret. Bra oppmøte av medlemmer og noen utenom.

Sosial bildekveld - padleglede i Vesterålen
13. mars, bildekveld på Rødbrygga. Mange frammøtte, utdeling av loddblokker og brain storming for året og neste års Vinterpadletreff.

Strandrydding
Grunnkurs i Øksnes, her i Lifjorden. 
24. april, på Risøya som vi har adoptert. Ni padlere ble med i et knallfint vær og det ble en flott ettermiddag. Fredrik bidro med båttransport av søppel tilbake til naustet.

Havheng - avlyst grunnet kjipt vær

Grunnkurs i Øksnes
2., 3. og 5. mai, fire deltakere og en assistent på oppfriskning før teknikkurset. Det ble en hustrig opplevelse, men alle fire har vært med på klubbpadling etterpå, og de fleste - godt mulig alle, er også medlem i 2020.

Onsdagspadling
Onsdagspadling fra Meløya i Øksnes.
9. mai, fem stykker padlet fra Meløya i Øksnes til Grunnfjorden og innom Gisløya. Første klubbtur for en av kursdeltakerne.

Onsdagspadling
15. mai, fire stykker på tur fra Torset til Bogvika der vi fyrte bål i gapahuken og traff en gjeng med strandryddere fra Kavåsen.

Tirsdagspadling - oppfriskning teknikk
21. mai, oppfriskning for fire av de som skulle delta på teknikkurset, med diverse teknikkøvelser, for eksempel styretak og støttetak, og diverse balanseøvelser. Artig ettermiddag.

Teknikkkurs-gjengen på Taen.
Teknikkurs
25. og 26. mai - Åtte deltakere (fullt), pluss to hjelpeinstruktører fra klubben dag 1.

Grunnkurs Sortland
23., 24. og 26. mai, fire deltakere på dette kurset også. To assistenter fikk frisket opp litt grunnleggende i løpet av dagene. Også her har vi sett flere på klubbturer i etterkant, noen er også medlem i 2020.

Havpadlehelg Andøy
1. juni ble det kjørt grunnkurs i Andøy, og klubben der inviterte til tur. Flere fra Vesterålen-klubben deltok her, artig å treffes på tvers synes de som var med.

Onsdagspadling og padledagsmøte
5. juni - Den nye doblingen ble testet, vi ble fem på tur på havet i dag, mens en kun deltok på møtet først.

Vi tar vår åre fatt med turlag/kystlag
13. juni - Vår turleder måtte melde forfall grunnet sykdom i år dessverre. En padler, men flere robåter fra kystlaget (som tok over turledelsen) var med, så turen ble gjennomført.

Teknikkonsdag
19. juni - Fremdriftspadling, uvisst antall deltok.

Sommeravslutning Rødbrygga
26. juni - Rundt 10-12 stykker kom, da det meldte guffent og regn på sommeravslutningen. Vi trakk inn på Rødbrygga istedenfor, og bestilte pizza til en koselig kveld der med salg av klistremerker og utdeling av loddbøker. Diskusjon om hvordan vi kunne selge mest mulig lodd, og promotere klubben. Vi diskuterte også padledagen, og avgjorde at vi tar et pauseår for å se om det gir motivasjon og ny giv til neste år, heller.

Arctic Sea Kayak Race - camp på Åsand.
Arctic Sea Kayak Race
Siste uken i juli. I hvert fall ni VPK-medlemmer var med, noen som deltakere og noen i crew.

Onsdagspadling med turlaget
14. august fra Dalsand rundt Åserøya, seks stykker deltok inkludert en besøkende fra Bodø. Vi var flinke til å øve på rulle, eskimoredning og kameratredning!

Onsdagspadling
21. august - Gråvær og noe vind i dag, tre stykker padlet ut fra Vik til Skjervøyan. Øving på redning til slutt!

Stand på torget Sortland
24. august - Eirik, Leif, Berit, Geir Are og Sølve stilte på stand på torget på Sortland, promoterte klubben og solgte en masse lodd for padlelotteriet.

Onsdagspadling - tur med basar
Tur med innlagt basar - takk Gunn!
28. august. Gunn Mary Hansen var ansvarlig for basaropplegget. Vi padlet en tur til Risøya der vi strandryddet før selve basaren. Vi ble ni stykker på denne turen i kanonvær, en flott høstdag. Noen sekker søppel ble med til naustet, og flere vant seg fine premier på basaren.

Rull og tull, svøm og drøm
4. september. Chipo var innom klubbpadlinga med surfskia, mens fire andre damer øvde på diverse redninger og balanseøvelser.

Onsdagspadling
11. september - Fem stykker padla fra Strengelvåg innom Store Kvannholmen, i fantastiske kveldsfarger.

Kajakkfiks og -triks
Eilif Jørgensen stilte opp med nok et kajakk-fiksekurs, som ble holdt i verkstedet på Vesteraalens. Ni deltakere fikk oppfrisket kunnskaper og lært mye nytt. Trekning av padlelotteriet.

Svøm og drøm
18. oktober. To padlet ut fra klubbnaustet, og øvde på rulling og redning. 

Onsdagspadling
9. oktober, fem padlet en tur i flott solnedgang fra Høydalen i Øksnes på flatt hav, forbi Kroknes og tilbake.
Tema – pakking

Temakveld for alle - pakking, tips og triks
Rundt ti personer deltok på temakvelden et par dager for høstturen, med lure triks for pakking av kajakk. Klubbleder gikk gjennom blant annet vektfordeling, trim og utstyr. Deltakerne arbeidet også i grupper og laget et felles utgangspunkt til pakkeliste som de fikk tilsendt i redigerbar utgave i etterkant. 

Høsttur til Skogsøya
Overnatting på Skavlnes skole ble istedenfor til overnatting i hovedhuset, noe som var en flott opplevelse. Ni deltakere, alle fra fredag til lørdag mens to dro hjem etter padleturen på lørdag. Morildsafari i mørket fra Smines til Øksnes på fredag, tur til Hjellsandøya med bølger og vind på lørdag og retur på søndag med felles pizzabespisning på Milano før alle dro hjem.

Temakveld - tørrdrakt, stell og vedlikehold
Alf Andreassen lærte oss om stell og vedlikehold av tørrdrakter. 14 deltakere satt som tente lys og lærte masse. 

Vinterpadleintro ble høsttur.
Vinterpadling introtur
Søndag 24. november - fem deltakere padlet fra Taen til Ånnstadøya. Lite vinter, men noen triks ble delt. Bålkos og utforskingstur til fots på øya før returen.

Nyttårstur
Søndag 1. januar. To stykker padlet fra Dalsand ved Sigerfjord, innom Åserøya bort til Brokløysskjæret og tilbake. En flott tur i disig vintervær, med mange ørn underveis.

Soltur
19. januar. Tre stykker padlet ut fra Vinjesjøen i Bø og hilste på sola, som endelig kom tilbake! Herlig, men kjølig tur.

Ingen kommentarer: