Årsmelding 2017

Det har vært et nokså aktivt år også i 2017. Folk har støttet velvillig opp selv om det ikke har vært like stor deltakelse på alle turer, og det har fungert greit for styret å få gjennomført det meste etter planen.

Medlemstallet har stabilisert seg høyere enn for få år siden, med nok en ny rekord i år. Det var 85 betalende medlemmer i år (71 i 2016). Vi har også medlemmer utenfor Vesterålen, blant annet i Ofoten, Harstad og Salten.

Reinøysundet, torsdagspadling
Styre (fra årsmøtet):
Leder - Marian Leonhardsen
Nestleder - Wenche Edvardsen
Styremedlem/kasserer - Gunn Mary Hanssen
Styremedlem - Dag Eide (trakk seg i oktober)
Fast innkalt 1. vara - Tom P. Holdø
2. vara - Michael Kanike

Styrearbeid:
Styret møtes for styremøter ved behov, men en del saker avgjør vi etter behov fortløpende pr. telefon, Facebook eller epost. Aktiviteter har blitt til etter ønsker og behov utover året, etter hva folk har hatt tid og lyst til å ta på seg. Styrearbeidet har fungert greit i år, selv om ikke alle styremedlemmer har meldt forfall eller møtt opp. Fast møtende vara har sørget for dette. Dermed har vara blitt fast innkalt ordinært.

Bidrags-ytere foruten styreverv:
Komité for padledagen; Chipo Tendeland, Fredrik Ness og styret, og alle som var med og dro lasset på selve dagen.
Hjelpere basseng: Tore Bjørkmo og Ole Wallstad
Badevakt basseng: Thommas Hagan
– Og en rekke andre små og store bidrag!

Vinterpadletreffet
Sponsorer og annen støtte:
Rabattavtaler: Corner Sport og Teuquila
Norlaks: 10 kg laks
Øksnes kommune: 1000 kr i kulturmidler
Byggtorget Stokmarknes: Maling til nausttaket
En lang rekke sponsorer av premier til Padledagen, gavekort fra Tequila, Corner Sport og Europris.

Grasrotandelen:
Mens vi i fjor fikk inn unormalt mye på grasrotandelen har dette blitt noe lavere igjen i 2017, med 790 kroner. (Mot tidligere 2013 - 209,50, 2014 - 295,50, 2015 - 288,50 og 2016 - ca 2000.)

Informasjonsflyt:
Vi har opprettholdt nettsiden vår www.vpknorge.blogspot.com, som vi prøver å holde oppdatert med informasjon, og vi har hundrevis av treff på hvert innlegg der.

Vi har en egen Facebook-gruppe der medlemmer og andre kan avtale turer, dele padletips og så videre. Turer og aktiviteter i regi av klubben oppretter vi hendelser for, promoterer dem, med link til turinformasjon og padlevettregler som ligger på hjemmesiden.
Efjorden
Gruppen hadde ved årsskiftet 798 (mot 771 i fjor og 620 i 2016) medlemmer, mens 212 følger siden. Vi blir fulgt på mange kanter av landet – men også av mange i området, som pr. i dag ikke er medlem.

Vi har i år gått bort fra SMS-listen, fordi en undersøkelse viste at medlemmene ikke ser det store behovet.Vi har både fått på trykk pressemeldinger, og fått dekket arrangementer ved at journalister har dukket opp eller tatt kontakt.

Klubbnaust
Det er 12 betalende som leier plass i naustet (13 i 2016), i tillegg til at 9 (6 i 2016) plasser er i bruk av klubben selv.
I år har vi fylt på grus på området vi gravde opp og fylte pukk i et tidligere år. Planen i år var også å få malt taket utvendig, men halve taket ble utsatt til våren, fordi tilstanden gjør at vi må grunne først. Naustet blir jevnlig sett til, og det meste ser ellers bra ut. Men vi vil på sikt utbedre enda mer, og gjøre flere plasser i naustet tilgjengelig.

Raftsundet
Materiell
To racer plastkajakker for barn/unge
2 havkajakker for barn/unge
3 havkajakker for voksne (1 "ny" av året)
1 elvekajakk
3 grønlandsårer (1 ny av året)
3 Padlevester
6 tørrdrakter
Våtdrakter
Div. Clogs og padlesko
Lamineringsmaskin (ny)

Samarbeid med andre
Trollfjorden
Vi har et godt samarbeid med de andre klubbene i regionen, med flere besøk oss imellom og samarbeid om arrangementer.
Vi var medarrangør i Vinterpadletreffet også i 2017, da det ble holdt på Offersøy i Lødingen kommune.
Flere fra andre klubber deltok f.eks. på turen vår Raftsundet som vi arrangerte felles med Lofoten Kajakklubb, og padlehelgen/Børøyaracet.
Vi har i år for første gang også lagt to torsdagspadlinger sammen med Vesterålen turlag, og hatt felles turer. Det har vært en positiv opplevelse.
Vi  er med på å arrangere Vinterpadletreffet på Offersøy i 2018 også.
Samarbeid med markedsdagene i Stokmarknes bar lite frukter, da de ikke markedsførte vår torsdagspadling selv om vi la den til Stokmarknes den uken.

Bassengtreninger
Bedre oppslutning enn året før, men fortsatt plass til flere. Mange barn og unge som møtte, positivt.

Redningsøvelser
Vi prøver å få inn redningsøvelser på vanlige turer, og enkelte ganger vi øver spesielt på det. Det har vært gjort i varierende grad gjennom sesongen, men en sikkerhetsworkshop arrangert i november fikk med 7 deltakere.

Konkurransepadling
Chipo og Fredrik deltok i Nonskollen opp, Hallartind Max og Vetten opp. Chipo slo til med rekord Nonskollen opp. Deltok i Hjartøyracet og ASKR, og vant i alle.

Kurs
Fire medlemmer deltok på NPF teknikkurs (våttkortstigen) + 1 som observatør, som klubben samarbeidet med arrangør Lofoten Aktiv om. En person i klubben har gått aktivitetslederkurs og bestått. En aktivitetsleder har fylt på turlederkompetansen gjennom DNTs turlederkurs modul 1+2.

Representasjon
Vi har ett varamedlem i Vinterpadletreffstyret. Ingen hadde anledning til å delta på idrettsrådets årsmøte i 2017.

Vikbrua
Ti på skjæret
Vi har et sporfritt system der man dokumenterer postene med bilde fra turmålet. Samtidig har vi utvidet antall poster, og prøvd å spre dem ut over hele Vesterålen.
I år meldte 20 deltakere seg på (17 i 2016 og 14 i 2015), og har padlet inntil 25 poster hver (21 var maks i fjor). Totalt 101 turer, høvelig på nivå med i fjor (104). Det har vært varierende deltakelse på utleggingen av bilder fra turene, men særlig de ferskeste i klubben har satt pris på tilbudet. Artigst er det at vi i år har hatt tre deltakere under 16 år, som alle fikk premie fra klubben.

Kafétreff
Vi har i år hatt et par uformelle kafétreff, noe som har vært veldig trivelig. Ett utvidet vi med bilder og pizza, noe som fristet flere.

Friluftsliv for ferskinger
Vi gjennomfører det i første omgang i Øksnes, der det de siste par årene er bosatt en god del flyktninger. Første kveld møtte det 10 stykker. Andre kveld ble avlyst grunnet orkan-, storm- og kulingvarsel, men utpå våren arrangerte vi en flott dag sammen med Kystlaget. Her fikk flere prøve padling, og grille laks (sponset av Norlaks) og grønnsaker, samt diverse kystkulturaktiviteter. Totalt kom det mange, om ikke så veldig mange fra målgruppen.

Romjulspadling
Strandrydding
Det ble dessverre ikke arrangert mye strandrydding i klubbens regi i 2017, selv om det var planen. Den vi hadde planlagt avlyst pga. værforholdene. På en torsdagspadling i Øksnes og en overnattingstur i Lødingen ble det ryddet noen sekker. Men vi rakk å innlede arbeidet med å adoptere en strand, og regner med å komme i mål med det i 2018. Grunneiertillatelse er i havn, venter på Hadsel kommune.

Utstyr
Vi har i år kjøpt inn en brukt havkajakk, og fått en grønlandsåre av Stein-Evert Pettersen.

HMS
Arbeidet med å gå gjennom HMS-dokumentene og få lagt ut på hjemmesiden er i gang, men ikke ferdigstilt. Ligger nokså klart for det nyvalgte styret til å ta tak i.AKTIVITETER 2017

Årsmøte
Søndag 26. februar 2017. I år prøvde vi oss på en søndag med padletur og felles middag før møtet. På årsmøtet småbevertning, foredrag v/Jann Engstad og salg med rabatt på guideboka hans. Vanlige årsmøtesaker, trekning av 10 på skjæret og utmerkelse til kasserer Gunn Mary Hanssen. Greit oppmøte av medlemmer.

Vinterpadletreff
10.-12. mars på Offersøy, vi var med og arrangerte i år også. Fire fra oss deltok (2 i fjor) hvorav 3 i staben. Et flott tilbud til medlemmer i Vesterålen og ellers i nord.

Strandrydding på Kjeøya
8. april. Avlyst grunnet snø, sånn at vi ikke kunne finne søppelet. Det møtte likevel 3 stk, som gjennomførte litt padling rundt i området istedenfor.

22./23. april teknikkurs
4 deltakere og 1 observatør fra klubben, holdt av Lofoten Aktiv. Kun 40% av de interesserte meldte seg faktisk på. 

Torsdagspadling med framdriftsteknikk
Torsdagspadlinger
Torsdager var den generelle padledagen i klubben i år også, og vi fortsatte opplegget fra året før. Oppstart 27. april med 2 deltakere på Myre på kort varsel. Arrangementer som dugnad osv. ble i hovedsak lagt til torsdagene, siden det er disse vi har «satt av» til padling.
Videre har vi prøvd å legge onsdagspadlinger til litt andre steder enn kun klubbnaustet, når vær og anledning har passet til det. Kringelskjæret, Vikøya, Åserøya, Gjæva, Storskjæret, Lifjorden, Hokkabogen og Reinøysundet er 10 på skjæret-poster vi har hatt tur til, for ekstra motivasjon. Vi hadde også en torsdagspadling der Fredrik instruerte i framdriftsteknikk.
Varierende oppmøte, men det ble ny rekord på 15 stk da vi padlet til Gjæva/Risøya/Storskjæret, og to helt nye fikk prøve padling. De meldte seg senere inn.

Kafétreff
9. februar, 4. mai og 12. oktober
Havheng Vestre Oksøy i Svellingan
Jentetur
For første gang på 7 år arrangerte vi i år jentetur 18. mai, med bra oppmøte. Flere nye deltakere.

Dugnad
20. mai hadde vi dugnad i naustet, grei oppslutning.

Familietur Guvåghytta april
Avlyst grunnet liten påmelding.

Havheng
24.-25. mai. Nytt av året, hengekøyetur - også for teltere selvfølgelig. 4 deltakere tross trasig værmelding, været ble bedre enn fryktet og turen ble veldig bra.

Arctic Womens Playground
Tre damer fra klubben deltok på Sommarøya i år.

Padledag
Padledag og Børøyarace
Også i år arrangerte vi race rundt Børøya, med både tur- og konkurranseklasse 16. september. Like god oppslutning som tidligere. Premiering av pallplassene direkte etter løpet, ytterligere premiering og sosialt på camp ved Turistsenteret på Børøya. Tur på søndag ble i år avlyst grunnet sykdom. Ny rekord, satt med firerkajakk. Bra oppmøte på oppsummeringsmøtet 12. oktober.

Tur til Trollfjorden - samarbeid med Lofoten 25.-27. august
Vi satte opp tur i Raftsundet samme helg som Lofoten hadde tur. Dermed slo vi oss sammen, og ble 8 deltakere fra vår klubb, og tre fra Lofoten. (Pluss tre til derfra på dagsbesøk lørdag.) Flott tur i middels vær.

Tur til Efjord
Fire deltakere på tur i Efjord 6.-8. oktober i flott høstvær. Camp på Stortind kafé og overnatting, dagstur til helleristninger på søndag.

Sikkerhetsworkshop
Sju personer møtte på Taen 5. november, der vi øvet på ulike redninger og slep. Gode tilbakemeldinger, og presseomtale både før og etter.

Førjulstreff m/bildeforedrag
Treff på Rødbrygga torsdag 23. november m/bilder og foredrag v/Marian, padleglede fra Vesterålen m/omegn og pizza. Både barn og voksne, godt oppmøte.

Romjulspadling
To stykker padlet rundt Børøya 4. juledag, og hadde en fin tur med gløgg og julekaker.

Reparasjonskurs m/Eilif
Eilif Jørgensen holdt et utmerket reparasjonskurs for oss 25. januar. 11 deltakere er vi godt fornøyde med.

Ingen kommentarer: