Glem ikke grasrotandelen


I 2015 var det tre tippere som ga sin grasrotandel til Vesterålen Padleklubb, og totalt fikk vi ifølge Norsk Tipping inn 288,50 kroner på dette. Hjertelig tusen takk til alle tre!

Beløpet kan høres lite ut på et helt år. Men vi er en liten klubb som blant annet har et naustlån å betjene uten at leieinntektene er nok til å dekke avdragene, og da er alle små og store bidrag kjærkomne.

De som tipper, bestemmer selv over 5% av beløpet som tippes. Så langt i år har vi for øvrig fått inn mer på grasrotandelen enn vi noengang før har fått inn på en firemåneders-periode, noe som lover godt. Kanskje er det flere nå som husker på å velge hvem den skal gå til?

For grasrotandelen din er det altså du som bestemmer over. Hvis ikke du bestemmer hvem som skal få den, så gjør noen andre det. Vi oppfordrer alle til å sørge for at den havner lokalt. – Så blir vi selvfølgelig glade dersom du husker spesielt på oss en og annen gang når du tipper.

Igjen – hjertelig tusen takk til de som allerede har gjort det, og på forhånd takk til de som gjør det fra nå av. :)

Ingen kommentarer: