Innkalling årsmøte - pluss foredrag

Fredag 6. februar kl. 17.30 møtes vi på Kleiva, til årsmøte i Vesterålen padleklubb. Trond Glesaaen kommer fra Norsk Padleforbund for å svare på eventuelle spørsmål vi måtte ha i anledning innmelding av klubben.

Men ikke minst kommer den erfarne padleguiden og veileder hav, Jann Engstad, for å holde et meget interessant foredrag om sikkerhet i kajakk. Dette anbefaler vi alle å få med seg!

Årsmøtet:

Åpning.
Registrering av de frammøtte (navn, adresse, fødselsdato)
Orientering om hvilke vurderinger styret har gjort, når de anbefaler innmelding i Norsk Padleforbund.

Saksliste:
• Valg av ordstyrer/dirigent, møtesekretær og to personer til å underskrive protokollen
• Regnskap
• Budsjett
• Årsmelding
• Navn på idrettslaget
• "Lov" for idrettslaget
• Medlemskontingent
• Valg
• Medlemskap

Ingen kommentarer: