Innkalling årsmøte

Til medlemmene i Vesterålen Padleklubb
Sortland 5. januar 2018
Innkalling til årsmøte i Vesterålen Padleklubb

Som tidligere meldt per epost innkalles herved til årsmøte i Vesterålen Padleklubb, som avholdes den 8. februar på Sortland vgs, rom 115.
Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 25. januar til vpknorge@gmail.com.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Vanlige årsmøtesaker.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Ingen kommentarer: