Torsdagspadlinger flytter inn

Torsdagspadlingene i vanlig form har nå tatt pause siden det er blitt så korte ettermiddager.

Men vi planlegger å møtes til kafétreff på noen torsdager utover høst og vinter, gjerne med et padletema. Innspill og forslag mottas gjerne.

Kafétreff 27. oktober
Første kafétreff blir torsdag 27. oktober, tema blir HMS-arbeid i klubben. Dette er blant annet arbeidet vi gjør i forkant av en tur, for å sørge for din og vår sikkerhet, slik vi er forpliktet til ifølge lovverket. Det kan du nå  få et nærmere innblikk i, med konkret eksempel. Hvorfor gjør vi som vi gjør på tur? Denne torsdagen viser vi opplegget for en tur vi faktisk har vært på, og hva som lå i bunn for den. FB-arrangement kan følges HER.

Åpent for alle, både ferske og nye. Veldig mye av det kan være nyttig for deg å tenke på også når du drar på tur alene, eller med venner.

Ingen kommentarer: