Årsmelding Vesterålen Padleklubb 2015

Det har vært et nokså aktivt år også i 2015. Medlemstallet har i år gått en del opp når det gjelder registrerte medlemmer, fra 45-50 de siste årene, til 68. Noe av dette kommer nok av en del familiemedlemskap i forbindelse med ungdomskurset.

Folk har støttet velvillig opp  selv om det ikke har vært den store deltakelsen på alle turer, i et år der vi har meldt oss inn i Padleforbundet.


Styre (fra årsmøtet):
Leder - Kristin Tharaldsen
Nestleder/sekretær - Marian Leonhardsen
Styremedlem/kasserer - Gunn Mary Hanssen
Styremedlem - Trond Fjeld

Styrearbeid:
Styret møtes for styremøter ved behov, men noen saker avgjør vi fortløpende pr. telefon, Facebook eller epost.

Det har i år grunnet både sykdom og andre forpliktelser vært særs vanskelig for styret å få til å møtes, noe som nok også har gått litt ut over klubben. Når et samkjørt styre mister lederen over mange år tar det også tid å komme i vanlig gjenge igjen med ny sammensetning og ny leder. Vi har imidlertid lagt vekt på å dra inn folk utenfor styret i større grad enn før, for å bøte litt på dette.

Aktiviteter har blitt til etter ønsker og behov utover året, etter hva folk har hatt tid og lyst til å ta på seg. Vi har i litt større grad enn før måttet gjøre ting på kort varsel, av ovenfor nevnte årsaker.
Padledagen og Ti på skjæret har hatt egne komitéer som har rapportert til styret.

Bidrags-ytere foruten styreverv:
Komité for padledagen: Chipo Tendeland, Fredrik Ness, Kristin Tharaldsen (+styret)
Komité for Ti på Skjæret: Marian Leonhardsen og Tom Pål Holdø
Sponsorkomité: Gunn Mary Hanssen og Kristin Tharaldsen
Kaffekoker basseng og Base Camp: Tore Bjørkmo
Fast inventar og nøkkelperson basseng: Ole Wallstad
Badevakt basseng: Thomas Hagan
Grønlandsårelaging: Stein-Evert Pettersen
Graving: Jan Eirik Grongstad Jensen
Frakting utstyr: Dag Eide
– Og en rekke andre bidrag!

Sponsorer:
I år har vi fått sponsing fra:
K. Nordahls Trykkeri, Reno Vest, ASKR, Sparebank1, Hadsel Maskin, Markedsbrygga Friluftsliv, Tequila, Arena Sport, GelMed, Vesterålen Turlag, Corner Sport, Bygger'n, Erik Tendeland, Hjem og Fritid, Trykkman

Informasjonsflyt:
Vi har opprettholdt nettsiden vår www.vpknorge.blogspot.com, som vi prøver å holde oppdatert med både informasjon om kommende turer, og litt bilder fra turer som har vært.

Egen profil og Facebook-gruppe blir også fortløpende oppdatert, og disse brukes også for å svare på spørsmål og lignende, samt promotere artiklene på hjemmesiden. Turer og aktiviteter i regi av klubben oppretter vi hendelser for her, for å promotere dem, med link til turinformasjon og padlevettregler som ligger på hjemmesiden.
Profilen vår har i dag 683 (mot 578 i fjor) venner og gruppen har 709 (mot 620 i fjor) medlemmer. Vi blir fulgt på mange kanter av landet - men også av mange i området, som pr. i dag ikke er medlem.

Vi har også SMS-liste som vi sender ekstra viktige meldinger og påminnelser på i tillegg, men denne krever litt mer jobb så den blir mindre prioritert.

Samarbeid med andre
Vi har et godt samarbeid med de andre klubbene i regionen, med mange besøk oss imellom og samarbeid om arrangementer, selv om det kanskje har vært litt mindre enn tidligere. Vi var medarrangør i Vinterpadletreffet også i 2015, da det ble holdt i Ørsvågvær i Lofoten.
Vi er allerede i samtaler med både Harstad og Lofoten padleklubber når det gjelder aktiviteter og program  i 2016, og har surf'n'play på planen for slutten av februar.

Bassengtreninger
Disse har vi fortsatt med fra nyttår til påske. Det var litt laber oppslutning sammenlignet med tidligere år, men de som har deltatt har hatt det trivelig. Vedkommende som var ansvarlig og skulle ta imot betaling sluttet plutselig med det uten forvarsel, så det ble en del styr og ekstraarbeid i forbindelse med dette. Ellers mottok vi ingen negative tilbakemeldinger på innføring av 20 kr betaling per gang, som ble innført denne sesongen. Også vinteren 2016 ser det ut til å være labert oppmøte dessverre.

Wenche kameratredder på en av øvelsene.
Redningsøvelser
I år har vi faktisk blitt enda flinkere til å trene på egenredninger, kameratredninger, slep, rulle og så videre i realistiske forhold, noe vi er fornøyde med. Flere enn før har deltatt på slikt i hovedsak på spontane turer når forholdene har bydd seg, både på Guvåg, Delp i Lofoten, Fjærvoll i Bø og andre steder. Men enda kan vi bli bedre, så vi fortsetter med fokus på dette – også på vanlige turer.

Konkurransepadling
Chipo og Fredrik har som vanlig padlet konkurranser her og der. Sammen vant de Tromsøya rundt i dobling, i et heidundrende vær. Hjartøyracet vant de i enkling-klasser. Videre vant de halvmaraton surfski i ASKR, og vant begge sin klasse i 200 meter sprint under samme arrangementet. De har også deltatt i konkurranse i Sverige. Såvidt Chipo husker kom hun på tredjeplass totalt, og vant sin klasse. Hun har også representert klubben i en del bakkeløp, med fine resultater.

De flinke ungdommene våre har fått Våttkortet.
Kurs
I år har vi for første gang arrangert våttkortkurs i klubben. Sju ungdommer deltok på grunnkurs ung på våren. På høsten arrangerte vi introkurs for de som hadde vunnet i padlelotteriet. To voksne og en ungdom deltok på dette (vinnerne i padlelotteriet), som ble et «magisk» kurs med både morild og nordlys. Stor begeistring.

Regionsamling
I Harstad var det regionmøte. Fire medlemmer fra klubben var tilstede, hvorav én som utsending fra oss. Vi har også deltatt på Vinterpadletreff-møte (juni), og regionmøte i desember med tre stykker, og stiftelsesmøte vinterpadletreffet med to representanter.

Øvelse med RS Knut Hoem
Det var meget lærerikt både for oss og mannskapet på redningsskøyta. Absolutt vellykket, synes begge parter.

Ti på skjæret
Vi overtok Ti på bølgan fra Brottsport ved forrige nyttår. Dette endret vi navnet på til Ti på skjæret for å ha samme navn som mange andre padleklubber bruker. Vi har gått bort fra bokser og klippetang, til et sporfritt system der man dokumenterer postene med bilde fra turmålet. Samtidig har vi utvidet antall poster, og prøvd å spre dem ut over hele Vesterålen.

14 deltakere meldte seg på, og har padlet inntil 19 poster hver. Totalt nærmere hundre turer. Flere har vært fra utenfor Vesterålen – men vi har heller ikke markedsført det mye foruten på Facebook. Der har det imidlertid vært god deltakelse på utleggingen av bilder fra turene.

Lotterivinnere på padlekurs
Padlelotteriet
Vi hadde padlelotteri også i år. Engasjementet og inntekten var ikke like stort som i fjor, men vi opplever at det er lettsolgte lodd som gir god nettogevinst for klubben. Vi tror imidlertid at det kan være lurt å ikke ha det hvert år, så ikke folk går lei.


AKTIVITETER 2015
Årsmøte
Fredag 6. februar 2015. Småbevertning, foredrag m/sikkerhetstema v/Jann Engstad, og film/bilder.
Viktige saker: Nye vedtekter, innmelding Norges Padleforbund, vanlige årsmøtesaker. Godt oppmøte, også flere ungdommer som senere gikk kurs hos oss.

Førstehjelpskurs
I februar var det førstehjelpskurs, med ca sju deltakere tilsammen. To kvelder inne, én ute. Nyttig lærdom, og et godt kurs av Geir Einar Larsen. Deltakelsen kunne vært bedre.

Grunnkurs UNG
Klubbens første padlekurs – spesielt for ungdom. 7 deltakere som alle sju fikk Våttkortet ved endt kurs.

Vinterpadletreff
13.-15. mars ble det arrangert regionalt vinterpadletreff for region Nord, i Ørsvågvær i Lofoten. Fire påmeldte fra klubben, to deltok. Nestleder i Vesterålen Padleklubb satt i arrangørkomité for dette treffet som skal bli en årlig hendelse som rullerer rundt i regionen. En forening ble sist desember stiftet, med klubbene som eier. I 2016 blir treffet på Offersøy 11.–13. mars.

Fersking-/oppfriskningstur med overnatting
13.-14. mai. Himmelspretten tok vi turen til Guvåghytta, i samarbeid med Vesterålen Turlag. 14 stykker deltok. Mer informasjon finner du HER.

Onsdagspadlinger
Onsdager er den generelle padledagen i klubben. Siden det var veldig labert med disse i fjor, prøvde vi et nytt opplegg i år. Arrangementer som førstehjelpskurs, dugnad, redningsøvelse, familiedag osv. ble lagt til onsdager siden det er disse vi har «satt av» til padling. Videre har vi prøvd å legge onsdagspadlinger til litt andre steder enn kun klubbnaustet, når vær og anledning har passet til det. Hokkabogen, Åserøya, Gjæva, Storskjæret er 10 på skjæret-poster vi har hatt tur til, for ekstra motivasjon.

På onsdagspadlingen i Sigerfjorden satte vi ny deltakerrekord, så det kan ikke ha vært helt mislykket. Når aktivitetslederne i klubben ikke har hatt anledning og turene derfor kun har vært åpen for de med noe erfaring har det vært liten interesse – også fra de som har det

Strandrydding
På onsdag 27. mai deltok vi på Strandryddedagen, og ryddet en strand for en god del søppel som ble levert på Reno-Vest.

Padlesymposium damer
29.-31. mai. Samling for damer på Sommarøya utenfor Tromsø. Workshops med dyktige padlere. To deltakere fra Vesterålen i år også.

Tromsøya Rundt
13. juni var det Tromsøya rundt i Tromsø. Chipo og Fredrik sørget for Vesterålens ære som vanlig, og vant i heidundrende vær.

PADLESKØY i Stokmarknes
Lørdag 20. juni var det konkurranserace rundt Børøya og padledag i sentrum av Stokmarknes i år også. Premiering og grilling ved naustet etterpå. Cirka like mange deltakere i år som i fjor det vil si nærmere 20. Vi anser det for vellykket og satser ett år til.

Gaukværøy m/overnatting
20.–21. juni var det på kort varsel tur til Gaukværøy da været slo til, med guidet tur på øya sammen med turlaget som hadde tur hit med båt. Testtur for senere anledninger, 2 stk deltok på det som absolutt ble en flott tur.

Arctic Sea Kayak Race (ASKR)
19.-25. juli. Fire deltakere fra klubben deltok på maraton, og minst ett medlem var med hele uken.

Dugnad naustet
2. september utgikk onsdagspadlingen til fordel for dugnad ved klubbnaustet, trivelig samvær og grilling. Grei oppslutning.

Ungdomscamp
Som vanlig deltok klubben på Base Camp i regi av friluftsrådet, på Skogsøya 4.-6. september. Tore, Marian og Thea stilte fra oss, og hadde ansvaret for padling med både SUP, kajakk og kano.


Gråværspadling og skøy
Tre stk deltok på spontan bølge-/redningtrening i Bø 3. oktober.

Kaffeslabberas og mørkepadling
Markedsbrygga Friluftsliv inviterte oss på bålkaffe, og vi slo til 7. oktober. Det medførte en trivelig padletur bort til butikken, hvor vi ble møtt med bålkaffe og grilling, og en trivelig prat med innehaveren. På tur tilbake et fenomenalt nordlys vi kommer til å huske. Avsluttende onsdagspadling med stil.

Høsttur Tjeldøya
Ble avlyst pga kort varsel, stort frafall og kjip værmelding. Men vi prøver igjen til våren, interessen var tilstede.

Stormrydding klubbnaustet
Stormen i november omkalfatret litt i naustet. Vi benyttet anledningen til en liten naustdugnad 2. desember, der vi både ryddet etter stormen og annet. God oppslutning på kort varsel.

Ingen kommentarer: