Årsmelding for 2012


Styre og stell:
Leder, kasserer, turleder og det meste: Remi Nyheim

Fungerende men aldri valgt i verv:
Webdesign/påfyll: Bent Bakkan
Web og medieskriblerier: Marian Leonhardsen
Børøya Rundt-ansvarlige: Chipo Tendeland og Fredrik Ness
Kaffekoker basseng: Tore Bjørkmo
Badevakter basseng: Thomas Hagan og Thorild Refsnes
Komité Guvågtur: Marian, Remi og Gunn M. Hanssen
Valgkomité: Bent, Marian og Gunn

Det har naturlig nok ikke vært avholdt noen styremøter, men Remi har blitt enig med seg selv og sine hjelpere etter behov, og X antall saker har vært behandlet. Aktiviteter har blitt til etter ønske og behov utover året, etter hva folk har hatt tid og lyst til å ta på seg.

Informasjonsflyt
Vi har internettside www.vpknorge.blogspot.com som vi forsøker å holde oppdatert med både informasjon om kommende turer, og litt bilder fra turer som har vært. Egen profil og Facebook-gruppe blir fortløpende oppdatert, og disse brukes også for å svare på spørsmål og lignende. Det har vært en del som har tatt kontakt her i løpet av året.

Samarbeid med andre
I år har vi også vært flinke til å samarbeide med de andre klubbene i regionen. Vi har ikke noe formalisert samarbeid med ASKR, men flere av medlemmene deltar der som crew eller deltakere, og vi bidrar som klubb med å markedsføre arrangementet i våre kanaler, siden det er et lokalt arrangement vi ønsker å støtte opp om. Vi har også samarbeidet med fugleforening, turlag og hagelag om foredrag.

Aktiviteter
Våre aktiviteter er i hovedsak bassengtreninger om vinteren, og fellesturer i løpet av året. Vi har ikke arrangert kurs, da det er flere lokale aktører som i dag driver med dette og det har vært praktisk for oss at de tar seg av sånt så vi kan fokusere på andre ting. Det har også vært søkt (og fått) midler fra Skrettingfondet, for aktivitet i Hadsel.

Bassengtrening – Vi startet opp før jul med et par ganger, og videre hver søndag etter jul fram til påske, som vi pleier. Varierende oppmøte, men ikke verst.

Børøya Rundt – Med Fredrik og Chipo i spissen har vi padlet rundt Børøya mer eller mindre hver onsdag fra midten av april til godt utpå høsten. Varierende, men bra oppmøte og ny rekord i løpet av sommeren.

Vinterpadletur – 26. februar, nybegynnertur på Eidsfjorden, 3 stk deltok.

Sel-og fuglesafari – 3. mars, vintertur i Vik-området, 2 stk deltok.

Søndagstur til Våje – 4. mars, med følgebåt. 4 stk deltok i kajakk.

Surfetur – 11. mars, Hadsel. 4 stk deltok.

Foredrag – 15. mars, foredrag «Fugler på tur i Vesterålen1. Ca. 45 stk deltok, deriblant flere fra padleklubben. (Gratis for klubbens medlemmer.)

Dagstur fra Vågehamn – 31. mars, Svellingan-området utfor Lødingen Vestbygd. 3 stk deltok.

Foredrag – 23. april, foredrag «Fugler på tur i Vesterålen2. Ca. 30 stk deltok.

Vårtur med Harstad – 1.-3. juni, nord for Harstad. 4 stk deltok fra Vesterålen

Gaukværøy/Litløy – 22.-23. juni, overnattingstur ilage Bø-klubben. 1 deltok fra Vesterålen (5 totalt)

Harstad i Øksnes – 24.-26. august, Harstad-klubben sin høsttur i Øksnes Vestbygd. Tilsammen 3 stk var innom fra Vesterålen-klubben.

Base Camp – 7.-9. desember deltok vi på Base Camp på Skogsøya. Remi tok som vanlig ansvar for padlinga, med flere hjelpere. Klubben fikk 5000 kr for dette.

Guvåghytta – 28.-30. september, høsttur til Guvågytta. Tur for alle. Drøyt 20 deltakere fra Vesterålen, Harstad, Vest-Lofoten, Bø og Narvik-klubbene. Folk overnattet både i telt og hytter. Var heldige med været, så dagsturen lørdag kunne gå til Skjervøyene, hvor vi fikk omvisning i galleri. Store oppslag i flere aviser i etterkant, god reklame både for Vesterålen, Guvåghytta og klubben.

Knølhvaltur – 4. november, Straumen i Kvæfjord. 1 deltaker fra Vesterålen. Helsides oppslag i Bladet Vesterålen etterpå.

Vinterkosepadletur – 2. desember, fra Vik i Hadsel. Nybegynnertur. 3 stk deltok i 13 minus. Havnet innom julebordet til Barnas turlag på Årnesan, der vi fikk varmen i oss, pepperkaker og fenalår.

Vintersolvervtur – 21. desember. «Som vanlig» en tur til Våje på vintersolverv, i år deltok 2 stk.


Ingen kommentarer: