Medlemsoversikt

Kjære medlem, tilhenger, interessert, padlegalning... ein global tsunami har skylla bort heile ebrevlista til klubben! Så no tar vi eit tak for å (for ein gong for alle) rydde opp og sikre at rett informasjon kjem fram til rett person. På tross av at bloggen har muligheiter for å bli "følger" og å abonnere på "feed", ser vi at det ikkje alltid fungerer som forventa. Derfor bes du å sende oss en ebrevadresse kor du ønsker å mottat turinformasjon og anna fra Vesterålen Padleklubb.

For bedre sikkerheit, også for datatap, har vi no ein felles adresse og eit system som er mindre avhengig av kun ein person. Send eit par ord, med navn og eventuelt telefonnummer, til følgende adresse: vpknorge@gmail.com

Sjå også fjesbokgruppa

Håper vi alle sjåast på havet i løpet av første halvdel av nærmaste framtid!

Hilsen VPK

Ingen kommentarer: