PAUSER OG STRANDHOGG 1Som oppfølger til forrige innlegg om antatt rute for ASKR LONG RAMBLE 2009 kommer her en serie med kart over der det antas at det blir lagt inn pauser med ilandstigning. Første stopp mandag blir sandstranda på Taen, Hadseløyas vestligste punkt.

Ingen kommentarer: