ASKR LONG RAMBLE 2009På ASKR.NO kan du lese planene for long ramble. Her presenterer vi kart med henvisninger til det vi håper blir den endelige trasèen. F.eks. foreslår vi at turen legges innom Litløy på vei til Gaukværøy, mandag ettermiddag. Merk at dette ikke er et offisielt kart fra ASKR-ledelsen.

Kartet til høyre er klikkbart og vil da framstå i større og mer lesbar utgave.

Ingen kommentarer: